Kom godt i gang med IKT

Den, der har initiativet, kaster ankeret, siger Tore Hvidegaard, direktør i 3dbyggeri om håndteringen af IKT i en byggesag. Her får du en række gode råd til, hvordan du og din virksomhed kommer i gang med IKT og hvilke overvejelser, I bør gøre jer. Første skridt er at erkende, at IKT er her for at blive og – jo før man kommer ind i kampen, jo bedre, siger Tore Hvidegaard.
People

Offentlige bygherrer har stillet IKT-krav i årevis. De private bygherrer er i stor stil begyndt at kopiere de gode erfaringer fra offentlige byggerier. IKT-krav til et byggeri er efterhånden mere en regel end en undtagelse.
Derfor kan det gøre en stor forskel for forretningen og for konkurrenceevnen om en virksomhed kan levere IKT-varen.

Så hvordan kommer du i gang som lille eller mellemstor virksomhed? Hvor starter du og hvilke overvejelser bør du gøre dig, inden du køber nye digitale værktøjer og ny software? Hvordan kan du udfylde din rolle bedst muligt?

Tore Hvidegaard Kom godt i gang med IKT
Tore Hvidegaard, direktør i 3dbyggeri
Se eller gense webinaret med Tore Hvidegaard - Kom godt i gang med IKT

Vælg det rigtige software

Det koster altid både tid og penge at digitalisere. Det er derfor vigtigt at overveje hvilket software, der er behov for at anskaffe sig i den konkrete virksomhed? Hvilken rolle har I i samarbejdet? og hvad skal I kunne levere? Medarbejderne kommer til at arbejde intenst med den software, der vælges. Softwaren vil derfor være med til at forme processerne og udviklingen i virksomheden. Vær opmærksom på, at der som minimum er behov for at kunne eksportere data til IFC. IFC er et åbent dataformat, der giver mulighed for at udveksle data med andre. IFC kan også være et krav i offentlige projekter.

Overvej også totalomkostningen – er softwaren betalt med et engangsbeløb eller er der tale om en årlig licens, hvor opdateringer og vedligehold af softwaren sker automatisk? Og så er det altid en god idé at undgå komplekse, lukkede systemer, der skaber for meget afhængighed af en enkelt leverandør.

Sørg for at dine medarbejdere har kompetencerne

Vurdér det samlede behov for uddannelse af medarbejdere, der skal arbejde med softwaren. Er softwaren til at gå til og intuitiv? Lad folk få det i hænderne og prøve det af og finde ud af, om det dækker behovet. Vigtigst af alt er det at sørge for, at der er en bred forankring af kompetencerne i virksomheden, så der er flere, der uddannes til opgaven og kompetencerne blandes. De medarbejdere, der kan håndtere software og som forstår de digitale processer og modelleringsværktøjer er eftertragtede på jobmarkedet. De nyuddannede, der ofte er gode til at bruge softwaren, har ofte brug for support til det byggefaglige.

Byg på andres erfaringer

Det er vigtigt, at spillereglerne for det digitale samarbejde aftales fra starten. Hvordan lever vi op til de IKT-krav, bygherre har stillet? Hvem skal levere hvad og hvornår? En god ide er at kigge på de branchestandarder, der allerede findes for det digitale samarbejde fremfor at opfinde dybe tallerkener selv eller tro, at man ved bedre end summen af branchens samlede erfaringer. Der ligger 15-20 års erfaring bag fx Molios IKT-værktøjer, som er udviklet til formålet. Her findes både IKT-specifikationer (A102), IKT-procesmanual (A 402), IKT-kravstillelse (A303), IKT-projektroller (A305), Dokumenthåndtering (A104) m.fl.

Læs mere om Molios IKT-værktøjer, der indgår i abonnementet Aftale og kommunikation.

Vær opmærksom på, om der er stillet IKT-krav i den konkrete byggesag, der adskiller sig fra branchestandarden og spørg i så fald grundigt ind til, hvorfor kravet er der, hvordan det skal forstås og hvordan det konkret forventes at blive opfyldt.

Pas på faldgruber

En af de hyppige faldgruber i aftalegrundlaget er uklarheder omkring den digitale aflevering. Også her kan du bruge en gennemarbejdet branchestandard, Data til drift (A 845), som bl.a. beskriver en række scenarier og processer. Publikationen er et godt oplæg til at tale afleveringen grundigt igennem med bygherre – til alles fordel.

Se eller gense webinaret Kom godt i gang med IKT

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne