Udgivelse

Ny e-bog udbreder kendskabet til bæredygtig projektledelse

Bogen "Den bæredygtige projektleder" udkommer i dag som e-bog. Bogen giver læserne et omfattende indblik i, hvordan man integrerer bæredygtighedsprincipper i både projektplanlægning og -udførelse. De to forfattere har årtiers erfaring inden for projektledelse og bæredygtighed og med e-bogen får de vigtige, aktuelle budskaber yderligere udbredelse.

Med bogen Den bæredygtige projektleder, fik de to forfattere Mette Thorkilsen og Pernille Ingildsen sidste forår afmystificeret vejen mod bæredygtig projektledelse. Det gjorde de ved at skrive en praktisk guide til projektledere – særligt inden for byggebranchen – som kan hjælpe dem med at forstå og lede den bæredygtige proces i mål. Nu er bogen også udkommet som e-bog. Forventningen er, at e-bogsformatet er med til at få budskaberne udbredt både blandt projektledere samt ikke mindst – blandt studerende på de byggefaglige uddannelser.

Bestil e-bogen her.

People

Projektledelse er en overset disciplin

I byggebranchen er disciplinen projektledelse, ifølge Mette Thorkilsen, ofte ikke ordentlig implementeret og værktøjerne bruges ikke systematisk. Oveni er projektledelse kun sjældent forbundet med bæredygtighed. Fremadrettet er det derfor nødvendigt, at vi gentænker vores tilgang til projektledelse når bæredygtige byggeprojekter skal i mål:

"Vores mål med bogen er at ruste projektledere med de nødvendige værktøjer og kompetencer til at agere bæredygtigt og at skabe bæredygtige projekter, der gavner både samfundet og miljøet. Bogen er tænkt som en hjælp til dette, siger Mette Thorkilsen.
”Vi har arbejdet med bæredygtighed og projektledelse i mange år og har brug meget tid på at forsøge at destillere; Hvad er det, der skal til og hvordan udvikler man sig til en bæredygtig projektleder. En bæredygtig projektleder skaber både bæredygtige resultater og gennemfører en bæredygtig proces for alle projektdeltagere”, siger Pernille Ingildsen.

Både overblik og konkrete råd og to-dos

Når du læser bogen, får du et godt overblik over praktiske modeller og centrale værktøjer inden for planlægning af dit projekt og ikke mindst, hvordan du leder dig selv og de parter, der er involveret i projektet. Selvom bogen er særligt rettet mod bygge- og anlægsbranchen, er dens principper og værktøjer relevante for projektledelse generelt. Med fokus på FNs Verdensmål, de planetære grænser og konceptet omkring Donut-økonomi, skaber bogen en forbindelse mellem traditionelle økonomiske modeller og de nye samfundsmodeller, der involverer bæredygtighed.

Mød forfatterne bag bogen

Forfatterne bag bogen har årtiers erfaring inden for projektledelse og bæredygtighed og kombinerer teoretisk viden med praktiske erfaringer for at hjælpe læserne med at navigere i dette komplekse krydsfelt. 

Mette Torkilsen, civilingeniør og indehaver af rådgivningsvirksomheden Re-team ApS. Mette har arbejdet som projektleder i bygge- og anlægsbranchen de seneste 15 år fra projekter som fx Øresundsbroen, DR BYEN og Billig Bolig Projektet. Mette har undervist og rådgivet projektledere gennem mange år og er derudover certificeret Auditor, Mediator og Master i NLP/Enneagrammet.  

Pernille Ingildsen, civilingeniør og Ph.D. med specialisering indenfor vandområdet. Pernille har arbejdet både som projektleder med blandt andet etablering af vandværker og mange år som leder af projektledere. Erfaringerne kommer bredt fra flere typer af organisationer herunder fra forsyning, forskning, udvikling, rådgivning, iværksætteri og frivillige organisationer.

Køb bog og e-bog her

Bestil den trykte bog her (pris 329 inkl. moms) 

Bestil e-bogen her (pris 249 inkl. moms) 

Se webinaroptagelsen med de to forfattere (afholdt 17.04.2024) her