buildingSMART

Populær dansk IFC-guide oversat

buildingSMART Danmarks guide til brugen af IFC-format er oversat til engelsk og kan dermed bidrage til forståelsen af IFC udenfor Danmarks grænser.

buildingSMART Danmarks guide til brugen af IFC-format er oversat til engelsk og kan dermed bidrage til forståelsen af IFC udenfor Danmarks grænser.

People

Digitaliseringen af byggeriet er i fuld gang og BIM-kompetencer efterspørges over alt i byggeriet. Udvekslingen af åbne filformater som IFC på byggeprojekter er samtidig et væsentligt element i samarbejde på tværs af landegrænser og på tværs af værdikæden. IFC-guiden blev udgivet i 2019 af buildingSMART og Molio for at give konkrete eksempler og forklaringer på IFC-relaterede udfordringer og har til formål at lette anvendelsen og udbredelsen af IFC.

IFCs potentiale

IFC-guiden er den første af sin slags og er et unikt og værdifuldt værktøj til alle, der arbejder med IFC og for de aktører i byggeriet, som ønsker projekter, som ikke er låst af proprietære formater. Åben udveksling af data betyder, at byggeriet får gavn af al tilgængelig viden, da det ikke er låst til specifikt software.

- Åben udveksling er en central del af den digitale transformation i byggebranchen, og en integreret del af større internationale projekter. Potentialet i IFC-formatet i den forbindelse er altoverskyggende, udtaler Ole Berard, som er digitaliseringschef i Molio og samtidig har ansvaret for udviklingen af buildingSMART Danmark.

- Vores forhåbning er, at vores engelske guide kan gøre vores internationale BIM- og buildingSMART-partnere i stand til at yde kvalificeret og håndgribelig vejledning til virksomhederne og organisationerne i deres respektive nationale byggesektorer, fortsætter Ole.

IFC-guiden er udformet, så den kan bistå de garvede BIM-specialister såvel som vejlede den del medarbejderstaben hos bl.a. rådgiver- og arkitektvirksomheder, som har et ønske om digital opkvalificering.

Bredt efterspurgt

buildingSMART Danmark har oplevet stor efterspørgsel efter oversættelsen af guiden fra internationale samarbejdspartnere. Særligt de nordiske buildingSMART chapters har efterspurgt en engelsk version. buildingSMART Danmark samarbejder med de nordiske chapters i sammenslutningen buildingSMART Nordic Hub, hvor guiden bl.a. vil blive sendt bredt ud. Den engelske guide er desuden nyttig for danske virksomheder i byggeriet med ikke-dansk-talende BIM-medarbejdere.

Kvalitetssikring af den engelske version

Guiden består af bidrag fra en række BIM-udvikler med speciale i IFC-formatet fra bl.a. Schmidt Hammer Lassen Architects, BIM Equity, NTI, Contiga Tingslev og Molio. Den korrekte oversættelse af bl.a. begreber var altafgørende for at sikre en fortsat sømløs anvendelse af guiden. Flere af BIM-udviklerne fra den danske guide har derfor ligeledes bidraget i udarbejdelsen af den engelske oversættelse.

Flere vejledninger på vej

Guiden, som er oversat til engelsk, giver vejledning til eksport af filer til IFC. buildingSMART Danmark har planlagt endnu en udgivelse inden sommer, som vejleder til hvordan filer sendes den anden vej – nemlig en guide til import af IFC-filer til software som Revit og ARCHICAD. 

- Vi har i buildingSMART Danmark til formål at styrke digitalisering af byggeriet og vi vil derfor løbende forsyne byggebranchen med håndgribelige vejledninger og værktøjer af høj kvalitet, som kan løfte branchen fra analog til digital, afslutter Ole Berard.

Hent den engelske version her

Hent den danske IFC-guide her