Pressemeddelelse

Nyt fælles branchegrundlag for digitale bygningsmodeller

Godt samarbejde mellem DiKon, BIM7AA og Molio har resulteret i, at parterne nu i fællesskab kan præsentere branchen for et fælles grundlag for arbejdet med bygningsdele i de digitale bygningsmodeller.

DiKon, BIM7AA og Molio lancerer nu Bygningsdelsspecifikationerne i fællesskab. Dermed er der nu skabt enighed om et fælles sprog og en fælles tilgang til de digitale bygningsmodeller, der udover at øge effektiviteten også minimerer risikoen for fejl og misforståelser i processen.

People

Illustration: Model af Molios digitale hus, hvor en bygningsdel er fremhævet.

Branchens samlede værktøj

Der ligger et langt og grundigt forarbejde og et solidt og konstruktivt samarbejde bag den nye fælles udgave af Bygningsdelsspecifikationerne:

- Ved at kombinere BIM7AA og DiKons praksisnære udvikling med Molios bredere tilgang til branchen, kan vi sammen lancere specifikationer, der kan bruges på tværs af hele bygge- og anlægsbranchen og dermed skabe en ny, fælles praksis for bygningsdelsspecifikationerne i de digitale bygningsmodeller. Det er noget, der er blevet efterspurgt længe. Vi er ikke alene glade for resultatet, vi har også været utrolig glade for samarbejdet med både DiKon og Molio, siger Audunn Reynisson, CUBO Arkitekter, som er en af drivkræfterne bag BIM7AA.

- BIM7AA og DiKon har udgivet Bygningsdelsspecifikationer tidligere, men det er en styrke, at vi har fået Molio med i samarbejdet, fordi specifikationerne dermed forankres og bredes bedre ud til hele byggesektoren. Nu kan de enkelte virksomheder i branchen gå i gang med at tilpasse deres interne processer og metoder til den fælles praksis og dermed arbejde mere effektivt med bygningsmodeller på et standardiseret grundlag, siger Niels Treldal COWI og medlem af DiKon.

Molio har som BIM7AA og DiKon en målsætning om at lave værktøjer, der understøtter det digitale samarbejde i byggeriet:

- Jeg glæder mig over, at vi nu står med et værktøj, der forener parterne i en samlet løsning på branchens behov. For Molio er det et vigtigt samarbejde med DiKon og BIM7AA. Vi arbejder nemlig for at samle branchen og levere de bedst mulige digitale værktøjer til at øge effektiviteten og produktiviteten. Vi glæder os til, at endnu flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen nu tager den nye udgave af Bygningsdelsspecifikationerne i brug, siger, Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Bygningsdelsspecifikationerne bliver videreudviklet

Fremadrettet vil bygningsdelsspecifikationerne blive suppleret med nye specifikationer for bygningsdele inden for byggeri og landskab og på lidt længere sigt også for anlæg. Desuden har parterne til hensigt at lave et samarbejde om udgivelse af en fælles skabelon for en leverancespecifikation, hvor der i øjeblikket foreligger i en række forskellige løsninger.

Bygningsdelsspecifikationerne kan downloades gratis fra de tre parters hjemmesider.
Download her

Baggrund:

Både BIM7AA og DiKon har i en årrække udgivet bygningsdelsspecifikationer, der udgør et fælles værktøj til afstemning af forventninger om, hvor detaljeret en bygningsmodel skal være modelleret samt hvilke informationer, man kan forvente at finde i modellen. Fra 2020 er parterne gået sammen med Molio om at udgive specifikationerne for at skabe én samlet praksis i branchen.
Læs mere om baggrunden for samarbejdet.

FAKTA

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark (AART architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, CUBO Arkitekter, Friis & Moltke, LINK arkitektur og schmidt hammer lassen architects).

BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

DiKon er et samarbejde på tværs af seks byggetekniske virksomheder (COWI, NCC, Rambøll, Sweco, Aarsleff og Arkitema Architects), der tilsammen deler visionen om at indføre entydige IT-standarder og effektivisere den digitale byggeproces i den danske byggebranche.
Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.

Molio er byggeriets videnscenter, der indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag.

Molios vision er at bidrage væsentligt til udvikling og digitalisering af byggeri, anlæg og drift ikke for digitaliseringens egen skyld med som middel til at opnå større effektivitet og produktivitet i branchen.

BIM i Landskabet er et fælles fagligt netværk, der arbejder på tværs af landskabsarkitekt-virksomheder. Bidrag til denne publikation er sket i et samarbejde mellem 6 deltagere fra netværket: Arkitema Architects, C.F. Møller, Link Arkitektur, Schønherr, Årstiderne Arkitekter, 1:1 Landskab.

Hvad er bygningsdelsspecifikationer?

I takt med at bygningsdele (objekter) og tilhørende informationer (egenskabsdata) i den digitale bygningsmodel får en stigende betydning for byggeriets parter, bliver der behov for entydigt at beskrive de forskellige dele af en bygnings geometriske repræsentation og egenskabsdata. En bygningsdelsspecifikation beskriver netop disse aspekter i 4 foruddefinerede niveauer. Herved skabes der grundlaget for en fælles brancheforståelse af modelindehold ved digital projektering.

Bygningsdelsspecifikation bør anvendes i kombination med leverancespecifikationer til at specificere modelindhold og leverancer for fag og faser i byggeprojekter.

En optimering af den proces kan spare byggeprocessen for misforståelser og miskommunikation, og kan i sidste ende ses på bundlinjen.