Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Diplomgivende uddannelse i bæredygtigt byggeri med afsluttende eksamen. Uddannelsen giver kompetencer og indsigt i bæredygtigt byggeri på et højt niveau.

Kurset varer ialt 1 dage.

Varenummer: 12100423

Tema
Bæredygtighed
23.450,-
29.312,50 inkl. moms

Kontakt Molio på 70 12 06 00 for at høre mere om dette event.

Certificeret rådgiver i bæredygtighed

Tag uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtighed, og giv dig selv og din organisation et stærkt kompetenceløft inden for bæredygtighed. Uddannelsen giver udbytte til dig med lille eller større forudgående erfaring med bæredygtighed i praksis. Du vil f.eks. med fordel kunne kombinere uddannelsen med anden uddannelse inden for certificeringsordninger.
Som certificeret rådgiver i bæredygtighed, får du flere værdiskabende færdigheder inden for bæredygtighed i byggeriet.

Uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtighed er en ambitiøs uddannelse bestående af et samlet workshopforløb for rådgivere, bygherrer, developere, producenter, myndigheder og alle andre, der vil have både bred perspektiverende, men også konkret og anvendelig viden om bæredygtigt byggeri.

Uddannelsen byder på indlæg fra stærke aktører inden for bæredygtigt byggeri, og teorien omsættes effektivt til praksis via et involverende mix af cases og eksempler, samt træning i værktøjer og opgaver. Og undervisningen anskueliggøres og perspektiveres desuden ved en konkret case 'Det Biologiske Hus' på HUSETs udstillingsområde.

Hvad lærer jeg?
Gennem 5 workshop-dage og en eksamen bliver du ført igennem alt du bør vide inden for bæredygtighed i byggeri. Du involveres aktivt gennem en god blanding af indlæg, eksempler, cases, opgaver, tests og eksamen. Efter kursusforløbet vil du være i stand til:
- at forstå processer og perspektiver i bæredygtigt byggeri
- at definere og omsætte bæredygtighedskrav og ønsker til konkrete bæredygtige aktiviteter i byggeriet
- at måle og foretage kompetente prioriteringer af bæredygtige elementer i byggeriet ved hjælp af konkrete værktøjer
- at udarbejde designstrategier og udvælge kommunikations- og samarbejdsprocesser som understøtter bæredygtigt byggeri
- at håndtere bæredygtighed i en udbudssituation og i et konkurrencebidrag
- at kunne skelne og vælge blandt forskellige mærknings- og certificeringsordninger

Overordnet uddannelsesmål
Uddannelsens mål er at give dig en brugbar og direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, samt at du kan navigere overordnet inden for begrebet bæredygtighed i byggeri. Du får overblik og en brugbar, direkte anvendelig viden fra proces og design, til konkrete valg og beregninger. Du vil med uddannelsen kort sagt blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får bevis på din nye forbedrede viden.

Igennem introduktion og arbejde med udvalgte væsentlige elementer, og en anvendelse af den konkrete case "Det Biologiske Hus" i HUSET Middelfart, får du et godt overblik over de forskellige virkemidlers betydning, herunder virkemidlernes indbyrdes sammenhænge og relevans for den overordnede bæredygtighed.

Samtidig vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer.

Læringsmål
Du får med uddannelsen:
- En nødvendig perspektivering af bæredygtigheden i byggeri, herunder generelle betragtninger og byggeriets betydning i sammenhæng
- Et samlet overblik over bæredygtighedsbegreber og metoder, samt deres anvendelsesmuligheder
- Indsigt i optimerede arbejdsprocesser til design, projektering, opførelse og anvendelse af byggeri samt bortskaffelse
- En dybere og konkret viden om bæredygtige valg til supplement af erhvervede eller påtænkte certificeringsuddannelser for at opnå både bedre byggeri og øget bæredygtighed
- Træning i konkrete metoder og værktøjer til livscyklusvurderinger på miljø og økonomi (LCA og LCC) på byggeri
- Overblik på bæredygtige byggevarer/systemer og deres anvendelse samt begrænsninger

Opbygning
- De første fire workshops afsluttes med en (frivillig) multiple choice-test, hvor du skal have mindst 60 % rigtige svar for at bestå workshoppens test
- Den sidste workshop indeholder et opsamlende casearbejde for anvendelse af de forrige workshops indhold, og der afsluttes med en gruppeeksamen
- For at komme til eksamen skal man have deltaget på de fire forudgående workshops og have bestået de tilhørende multiple choice-tests
- Derudover får du adgang til at se videooptagelse af konferencen Fremtidens bæredygtige byggeri - vi skal videre! , der blev holdt d. 20. august 2015.

Se mere om hver workshop under fanen "Kursusprogram"

Indhold og tid
11.09.2019: Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag
18.09.2019: Webinar 1: FRAME
03.10.2019: Workshop 2: LCA - analyse af materialers livcyklus
09.10.2019: Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA
21.10.2019: Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg
18.11.2019: Workshop 4: Mærkningsordninger og producenter
10.12.2019: Workshop 5: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Se fanen "Program" for at se yderligere om indholdet på de respektive workshops.

Bemærk at workshop 2 (LCA) samt workshop 3 (LCC ) kan følges separat - uden at følge hele uddannelsen. Klik på links ovenfor for at læse mere.

Målgruppe
- Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder
- Myndigheder som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed
- Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører som ønsker at påbegynde efteruddannelse i bæredygtighed - eller supplere certificeringsuddannelsen med en dybere faglig forståelse
- Byggevareleverandører og husproducenter som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet

Tidligere deltagere siger:
Karina Bergmann Jensen, Arkitekt MAA, mtre aps:

Det har været et meget udbytterigt forløb. Jeg har fået et rigtigt godt overblik over de mange forskellige begreber og metoder, der er inden for bæredygtighed i byggeriet. Samt en grundlæggende forståelse af, hvordan der kan og bliver arbejdet med bæredygtighed lige nu i branchen. Særligt forståelsen af relativ og absolut bæredygtighed var en øjenåbner for mig. Og så er metoderne til miljørigtig projektering et godt redskab, som jeg vil tage med mig, hovedsageligt i projekters indledende byggefaser som predesign og programmering.

Grundlæggende føler jeg mig bedre rustet til at kunne balancere indsatsen i forhold til ønsket udbytte, da jeg nu ved, at der er mange veje (der fører til Rom), og man skal tænke sig godt om fra starten og vælge det rigtige niveau.


Hasse Krebs, kvalitetskonsulent, XL-byg:

Jeg har fået en meget større indsigt i og viden om bæredygtighed i byggeriet. Og jeg synes, uddannelsesforløbet har givet mig masser af værktøjer, som jeg kan bruge i mit arbejde her på XL-BYG hovedkontoret. Min nye viden skal bruges aktivt, og jeg er allerede i gang med at implementere noget af min nye viden i organisationen.


Uddannelsesforløbet er skruet godt sammen, og har nogle meget kompetente undervisere. Der kræves en del af en som kursist, og man skal være engageret for at få mest muligt ud af uddannelsesforløbet - og det får man så også.


Morten Høgsbro Holm, projektleder og arkitekt MAA, Helsingør Kommune:

Jeg har lært meget om, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til at få et bæredygtigt byggeri og en cirkulær økonomi. Jeg har fået større opmærksomhed på processen; at det er vigtigt at tænke bæredygtighed med helt fra begyndelsen i et projekt, og stiller krav om det allerede ved udbud til rådgiver. Som projektleder på byggesager for Helsingør Kommune kan jeg bruge min nye viden til at planlægge kommende byggerier. Og jeg har kunnet rådgive mine kolleger på deres projekter.


Simon Gade, projektleder, Civica:

For mig har uddannelsen været særlig relevant, fordi jeg er projektleder på et specielt, bæredygtigt byggeri. Som bygherre er det mit ansvar at sørge for, at vi får mest muligt for pengene. Derfor har det været en god ting, at jeg bedre har kunnet udfordre vores rådgivere, især på DGNB-delen, som er et bærende element i vores byggeri. DGNB er stadig ret nyt for mange i faget, og det var også nyt for mig, så det er rigtig godt, at jeg nu kan udfordre dem på, om vi har tænkt alle de relevante tanker. Jeg har bedre kunnet gennemskue de komplekse beregninger, fordi jeg har været på kursus. Og jeg tror omvendt også, at rådgiver har været glad for, at vi ved, hvad vi snakker om.


Frank Zeller, Dong Energy:

I Dong Energy er bæredygtighed en del af vores strategi og derfor er det vigtigt, at vores bygninger lever op til nutidens krav til bæredygtighed. Som BiB-konsulent har jeg nu fået værktøjer til at konkretisere spørgsmål i organisationen - fx om en bygning skal certificeres eller i hvilken udstrækning den skal være bæredygtig. Jeg har fået bedre muligheder for at forstå, hvad vores rådgivere rent faktisk taler om. Jeg ved nu, hvad begreberne dækker over og hvordan sammenhængen er. Jeg ved, hvad de snakker om, og hvad deres argumenter er, så nu kan de ikke køre om hjørner med mig mere - fx når det handler om materialevalg. De syntes ofte, at det er besværligt at bygge bæredygtigt, men det kan jeg nu fortælle dem, at det er det slet ikke.


Rikke Hauerslev, Hoffmann:

Jeg arbejder med forretningsudvikling i Hoffmann, hvor vi i mange år har arbejdet målrettet med energioptimering. Nu vil vi gerne være på forkant med udviklingen inden for bæredygtighed og vi vil gerne vide, hvor vi skal holde vores fokus. Som BiB-konsulent har jeg fået indsigt og bred viden på området. Når vi diskuterer bæredygtigt byggeri, har jeg nu kendskab til konkrete værktøjer, der kan underbygge mit svar. Jeg kan allerede tidligt i projekterne byde ind med, hvad der kræves og skal tages højde for. Uddannelsen har desuden givet mig et netværk. Deltagerne kommer fra forskellige verdner. Så Det har været rigtig spændende at høre om de andres forskellige samarbejdsformer og tilgange til bæredygtighed."

Uddannelsesleder
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og AU

Undervisere
Undervisningen vil blive varetaget af engagerede og erfarne nøglepersoner fra både vidensinstitutioner, byggevareproducenter og rådgivere:
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og AU
Arkitekt Lasse Lind, 3XN
Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet
Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, SBi/AAU
Indehaver, lektor Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design/Statens Byggeforskningsinstitut
Markedschef Henrik Hougaard, Miljømærkning Danmark
Direktør Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt
Projektkonsulent Martin Hansen Green, CBI Danmark A/S
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører
Byggechef Bente Karlskov, CIVICA
Bæredygtighedschef, Arkitekt MAA, DGNB konsulent, LEED AP/BD+C Anna-Mette Monnelly, NCC Danmark A/S

Læs mere
Du kan læse meget mere om uddannelsen her

Molio forbeholder sig ret til ændringer