CRBB Kursus Hero 2121X1414
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Bliv Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Kurset varer ialt 7 dage.

Varenummer: 12100423

Tema
Bæredygtighed
23.450,-
29.312,50 inkl. moms

Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er velintegreret i byggeriets processer, værktøjer og metoder.

Med uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri får du den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri, skal du være den der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Form og læring
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Du kan tage hele uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri samt kurset Konsulent i Svanemærket byggeri for kr. 25.950,- (ekskl. moms).

Gennem fem workshops og to webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: FRAME 

På webinaret præsenteres den digitale platform Frame. Den er på én gang en metode til procesledelse af bæredygtigt byggeri og et værktøj til bæredygtig projektering. Platformen bygger på integration af bæredygtighed i branchens kendte fasemodel, så bæredygtighed bliver konkret, overskueligt og tilgængeligt for alle de involverede aktører i alle faser fra idé til drift. 
Underviser: Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører

Workshop 2 : LCA - analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Workshop 4: Mærkningsordninger og producenter

Har vi i dag tilstrækkelige afprøvede og anerkendte miljørigtige produkter med de rette byggetekniske egenskaber og medvirker de til bygningens bedste totaløkonomi og sundhed?

Workshop 5: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.

Uddannelsen giver dig den nødvendige viden om begreber og metoder i bæredygtighed inden for byggeri.

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.

Uddannelsen henvender sig til

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag

Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet "Vækstrettet Kompetenceudvikling" – og får yderligere rabat på kursets normalpris.  Rabatprisen er kr. 23.000 ekskl. moms.
 
Kontakt forretningsudvikler Kathrine Gabriel ved We Build Denmark på tlf. 24 87 04 29 eller kathrine.gabriel@webuilddenmark.dk inden du tilmelder dig kurset for at høre mere om dine muligheder for medfinansiering.

Hvad får I ud af at deltage?

 • Kortlagt virksomhedens udfordringer og potentialer med fokus på kompetencer
 • Målrettet udvikling af medarbejdere og ledere
 • Skræddersyet uddannelsestilbud, som matcher dit og virksomhedens behov
 • Deltagelse i et stærkt branchenetværk
 • Sparring med specialister fra byggebranchen
 • Op til 50 % finansiering af uddannelsesaktiviteterne
Jørgen Lange
Direktør, ingeniør , Ekolab

Kursusleder Jørgen Lange

Steffen Petersen
Associate Professor, Ph.D. , Aarhus Universitet

Steffen Petersen

Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt MAA , 3XN/GXN

Aleksander G. Kongshaug

Zeynel Palamutcu
Bæredygtighedsingeniør , DOMINIA

Zeynel Palamutcu

Amdi Worm
Senior konsulent i bæredygtighed , Arkitema Architects

Amdi Worm

Kim Haugbølle
Seniorforsker ph.d. , BUILD

Kim Haugbølle

Peter Scheutz
Ekstern lektor , BUILD

Peter Scheutz

Henrik Hougaard
Relationschef , Miljømærkning Danmark

Henrik Hougaard

Jørgen Kaarup
Direktør , Straatagets Kontor

Jørgen Kaarup

Martin Hansen Green
Byggeteknisk rådgiver , CBI Danmark

Martin Hansen Green

Morten Brodde
Rådgiver og Relation Manager , FSC Danmark

Morten Brodde

Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef , Troldtekt

Tina Snedker Kristensen

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt
Civilingeniør, Teamleder for Bæredygtighed & Energi , Boligselskabet Sjælland

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Chefspecialist og Teamleder, Bæredygtigt Byggeri , Rambøll

Gitte Gylling Hammershøj Olesen

Uddannelsen er opbygget af fem intensive workshops (kursusdage) suppleret med webinarer.

 

Du skal desuden deltage i tests i løbet af uddannelsen.

 

Uddannelsen afsluttes med eksamen. 

Arbejdsbelastning
Din egenindsats er afgørende for læring. Der er ca. 3 timers forberedelse før hver workshop (1-4), som samlet er ca. 12 timer. Derudover kommer casearbejde selvstændigt og i gruppe, som samlet er ca. 24 timer ud over. I alt ca. 36 timers belastning.

Forår 2021 i Ballerup

Workshops
27.05.2021 kl. 9.15-16.30
15.06.2021 kl. 9.15-16.30
26.08.2021 kl. 9.15-16.30
27.09.2021 kl. 9.15-16.30
28.20.2021 kl. 9.15-16.30

Webinarer
07.06.2021 kl. 10.00-11.00
24.06.2021 kl. 10.00-11.30


Efterår 2021 i Middelfart


Workshops
17.08.2021 kl. 9.15-16.30
13.09.2021 kl. 9.15-16.30
11.10.2021 kl. 9.15-16.30
16.11.2021 kl. 9.15-16.30
14.12.2021 kl. 9.15-16.30

Webinarer
01.09.2021 kl. 10.00-11.00
29.09.2021 kl. 10.00-11.30

Rabat
Du kan tage hele uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri samt kurset Svanemærket byggeri for kr. 25.950,- (ekskl. moms).

Vækstrettet Kompetenceudvikling

Tilskud
Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem EU-projektet, Vækstrettet Kompetenceudvikling og får yderligere rabat på normalpris. Se yderligere information under "Beskrivelse".

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til CoronaLæs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop/tablet. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

Der gives karakteren bestået/ikke-bestået.

I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen. 

 • Jeg har fået et bedre kendskab til bæredygtighed og hvordan man rådgiver en bygherre
  - Bjørn Odgaard, Arkitekt MAA

 • Jeg har fået viden og lyst til at arbejde videre med bæredygtighed på et professionelt plan
  - Ole Kjærulff, Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI

 • Jeg har fået større overblik over emnet, viden om hvor jeg skal søge yderligere information, viden om de grundlæggende egenskaber i beregningsprogrammerne. Samlet set giver det et godt fundament for mig
  - Mikkel Korner Ewertsen, Peter Jahn & Partnere
   
 • Fine værktøjer og en generel viden omkring bæredygtigt byggeri og tendenser i dk.
  - Jakob Schmidt Pedersen, GPP Arkitekter A/S

 • En bedre indsigt i de samlede krav der er gældende på området vedr. bæredygtighed og iær på de mange fine indlæg om materialer og genanvendelse.
  - Kim Thorsell, Kimthorsell Architects ApS

 • Bred forståelse for bæredygtigt byggeri, certificeringsordningers fordele og ulemper, forståelse for fordele og ulemper ved LCA og LCC.
  - Bente Grau-Hansen, Region Midtjylland

 • Et godt overblik og introduktion til bæredygtighed, processer , værktøjer, kriterier mv.
  - Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet A/S