Bygningsfysikuddannelsen Eksamen
Uddannelser

Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger.

Varenummer: 12100994

Tema
Bygningsfysikuddannelsen
66.000,-
82.500,- inkl. moms

Ønsker du hele uddannelsen, så kontakt os på tlf. 7012 0600.

Bygningsfysikuddannelsen

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Form og læring
  • Praktisk

Uddannelsen består af 7 fagmoduler og afsluttes med en skriftlig eksamen. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Brand

Du får en grundig gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger og du lærer, hvordan en brand kan udvikle sig og sprede sig samt hvordan sikkerheden kan eftervises for både personer og bærende konstruktioner.

Næste kursus: 25. - 26. januar 2022
Afholdes også: den 23. - 24. august 2022

Bygningsmaterialer

Kurset omhandler alle de gængse bygningsmaterialers egenskaber, og du får desuden indsigt i levetider, bæredygtighed, LCA, bortskaffelse og genanvendelse mv.

Næste kursus:  30. november -  1. december 2021
Afholdes også den 13. - 14. juni 2022 samt 3. - 4. oktober 2022

Indeklima

Du lærer, hvordan indeklimaet påvirker os og hvordan indeklimaet kan måles. Du lærer også, hvordan indeklimaproblemer kan afhjælpes og løses.

Næste kursus: den 21. - 22. juni 2022


Lys

Du lærer om lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger, og om belysningskilder og belysningsanlæg i bygninger.

Næste kursus: 17. - 18. august 2022

Fugt i bygninger

Du lærer om fugttekniske forhold og ser praktiske eksempler på løsning af fugt- tekniske opgaver. Du bliver også orienteret om undersøgelsesmetoder og måle- udstyr.

Næste kursus: 15. - 16. marts 2022
Afholdes også den 27. - 28. september 2022

Lyd

Du lærer, hvordan støj påvirker mennesker og om principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø. Du lærer også om hvilke akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter.

Næste kursus: 5. - 6. oktober 2021
Afholdes også den 4. - 5. oktober 2022

Energi

Du lærer om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav.

Næste kursus: 26. - 27. oktober 2021
Afholdes også den 24. - 25. maj 2022

Eksamen

Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

For at kunne gå til eksamen skal alle prøver på fagmodulerne være bestået.

Næste eksamen: 6. december 2021
Afholdes også:  7. juni 2022 samt 5. december 2022

Frivilligt tilvalgsmodul: Certificeret Miljørådgiver

Du lærer om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får bl.a. viden om farlige stoffer og anvisninger til, hvordan de skal håndteres.

Næste kursus: den 1. - 2. november 2021

Afholdes også:

25. - 26. april 2022
21. - 22. november 2022

 

Materiale om uddannelsen

Med Bygningsfysikuddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri.

Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

Uddannelsen er på et fagligt højt niveau, og vi stiller derfor krav om, at du skal have en god basisviden om bygninger og bygningsfysik. Du bør derfor være enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på uddannelsen. 

Hvis du har en faglært baggrund og mangeårig praktisk erfaring fra byggebranchen, vil du ofte også kunne deltage på uddannelsen. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00. 

Se program for de enkelte moduler her:

Brand

Bygningsmaterialer

Energi

Fugt i bygninger

Indeklima

Lyd

Lys

Se undervisere for de enkelte moduler her:

Brand

Bygningsmaterialer

Energi

Fugt i bygninger

Indeklima

Lyd

Lys

Fagmoduler

Bygningsfysikuddannelsen består af syv fagmoduler og en afsluttende skriftlig eksamen. Du kan tage modulerne uafhængigt af hinanden og præcist i den rækkefølge, du selv ønsker. Modulerne gentages løbende, og du kan altid ”hoppe på” uddannelsen, når det passer dig. 

Første dag på hvert modul afsluttes med en god middag med vin i HUSET og sociale og faglige aktiviteter.

Tests og eksamen

Alle fagmoduler afsluttes med en multiple choice test. Denne test er frivillig, men ønsker du at gå op til den afsluttende eksamen på Bygningsfysikuddannelsen, skal testen på alle fagmoduler være bestået. Du modtager et bevis, når prøven er bestået. 

Hvis du på forhånd har stærk viden på et eller flere områder, er det muligt at fravælge deltagelse i de relaterede moduler og alligevel gå op til den afsluttende eksamen. Det kræves dog, at du har bestået prøven på alle moduler. 

Eksamen

Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

Eksamen er en fire timers skriftlig, individuel prøve. Opgaven rettes af eksaminator og kontrolleres efterfølgende af censor. 

Eksamensopgaven bedømmes bestået/ikke bestået.

På uddannelsen undervises du af de førende eksperter inden for hvert deres område. De er alle opdateret på deres felt og har den nyeste viden og forskning med. Du undervises også af udvalgte praktikere fra byggeriet, der har personlige erfaringer med de løsninger og metoder, der tages i anvendelse. Det sikrer, at du både inden for teori og praktik får en solidt forankret undervisning.

For at sikre at der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, vil der være tilknyttet en faglig koordinator. Den faglige koordinator har desuden ansvaret for eksamen.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Der lægges vægt på aktiv kursistinddragelse, og undervejs vil der være demonstrationer af målemetoder, gruppeopgaver, diskussioner i plenum og workshops. 

Hvert fagmodul er af to dages varighed med overnatning på kursusstedet. Hvert fagmodul svarer til en arbejdsbelastning på ca. 20 timer.

Uddannelsens samlede arbejdsbelastning svarer til 5 ECTS-point. Du må være forberedt på, at der kan være hjemmeopgaver.

Alle moduler afholdes over to dage med overnatning på enkeltværelser.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

På flere moduler udleveres fysiske bøger. Resten af undervisningsmaterialet udleveres digitalt.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal være indstillet på at bruge tid på at forberede dig til den skriftlige eksamen. 

Du skal medbringe laptop på alle moduler.

Når du har bestået alle multiple choice prøverne på de enkelte fagmoduler, samt har bestået eksamen, får du et certifikat for hele uddannelsen og kan kalde dig "Certificeret bygningsfysiker". Hvis du mod forventning ikke består, har du mulighed for, mod gebyr, at gå til reeksamen.