Digitale værktøjer

LeksiCON

- byggeriets digitale dataordbog

LeksiCON er branchens fælles digitale sprog for bygningsdele og deres egenskaber. Med et fælles sprog bliver det muligt at udveksle entydige data og informationer om bygningsdele og byggevarer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser. 

Hent produktblad

Hvorfor er LeksiCON en god idé?

Med LeksiCON får din virksomhed adgang til et fælles digitalt sprog – en dataordbog - som understøtter udvekslingen af entydige data, fordi den er baseret på danske og internationale standarder. Dataordbogen kan bruges både internt i den enkelte virksomhed og i samarbejdet med andre.

Med LeksiCON skabes der dermed tillid til validiteten af de data, der udveksles på tværs af byggeriets værdikæde. Det giver et godt grundlag for at undgå fejl og tidskrævende manuelle processer med at dobbelttjekke eller "oversætte" data til lokale terminologier, parametre og værdier. 

Dataordbogen er udviklet i et tæt internationalt samarbejde med norske Cobuilder, men tilpasset dansk byggepraksis.

Læs mere om hvad NCC, SWECO og VELUX siger om LeksiCON 

Hvilket indhold kan man finde i LeksiCON?

Indholdet i dataordbogen LeksiCON - kaldet "dansk kontekst" - består pt. af 42 bygningsdele kaldet dataskabeloner som tager afsæt i bygningsdelene behandlet i Molios Bygningsdelsspecifikation.

Fordelt på de 42 dataskabeloner er unikke standardiserede egenskaber indenfor 4 formål:

 • Molio Bygningsdelsspecifkation R5
 • Klassifikation og Identifikation - (CCS/CCI/BIM7AA/BIMTypeCode)
 • Drift
 • EPD i henhold til DS/EN ISO 22057 (beta - kommer i marts)

Dataskabeloner og Egenskaber udvikles løbende og i takt med branchens efterspørgsel.

Hent produktblad med oversigt over indholdet her LINK

LeksiCON udbydes både som API og web-viewer.

LeksiCON

To produkter du kan vælge mellem

Ofte stillede spørgsmål om LeksiCON

Der er mange kilder til fejl og misforståelser gennem en bygnings komplekse tilblivelse og efterfølgende drift. En af de store, er manglende entydighed i data om objekters egenskaber. 

Et bygge- og anlægsprojekt består ofte af midlertidige tværfaglige projektorganisationer, der er sammensat af forskellige aktører. Aktørerne har typisk forskellige indgangsvinkler og opfattelser af egenskabsdata samt af de værdier, der er knyttet til bygningsdele, systemer og processer. Det medfører stor risiko for, at aktørerne udveksler ufuldstændige egenskabsdata som typisk resulterer i misforståelser og fejl - både i forhold til planlægning, udførelse og drift.

Derfor er der brug for konsistente data baseret på standarder i en dansk kontekst.

Bygherrer
Bygherrer anvender LeksiCON i forbindelse med Deres kravstillelse til projekterne samt den efterfølgende drift.

Driftsherrer
Driftsherrer anvender LeksiCON i driftsplanlægningen, så de har sikkerhed for at data forefindes samme sted, hver gang de anvendes samt når de modtager data fra byggeprojekterne.

Projekterende angiver og anvender LeksiCON i designprocessen samt i beskrivelsen af projektet.

Udførende anvender LeksiCON til bl.a. effektivisering og strukturering af tilbudsgivning og produktionsplanlægning. De standardiserede egenskaber understøtter de udførende i dialogen med leverandører og samarbejdspartnere.

Materialeproducenter og -leverandører anvender LeksiCON, når de digitalt ønsker at beskrive og levere deres produktportefølje til bygge- og anlægsbranchen.

Molio har oktober 2022 lanceret 1. version af Dansk Kontekst indeholdende 42 dataskabeloner og +200 standardiserede egenskaber inden for 4 formål. Indholdet af Dansk Kontekst udvikles naturligvis løbende for at understøtte flere digitale processer og flere bygningsdeles digitale rejse i byggeriet. Derfor forsætter Molio udviklingen af nye formål på baggrund af inputs fra branchens aktører samt ønsket om at integrere med Molios andre digitale værktøjer.

Molio forventer ligeledes at mappe til andre datastrukturer såsom IFC, Revit og EPD i løbet af 2022 og 2023, med henblik på koble data fra forskellige dele af den digitale byggeproces.

Med LeksiCON - API opnås ubegrænset adgang Dansk Kontekst. Det vil kræve, tekniske kompetencer at implementere API'et for at kunne udnytte og distribuere data. API'et er derfor ikke en plug'n-play-løsning. Der skal en implementering til. Hvis du og din virksomhed er nysgerrige på dette er du velkommen til at kontakte:

Mikkel Nygaard Rønne
Telefon: 61 95 34 51
Mail: mnr@molio.dk

Læs mere om API'et her

Molio har bevidst valgt en international samarbejdsparter til LeksiCON. Den danske bygge- og anlægsbranche opererer internationalt og efterspørger derfor IT-værktøjer som går på tværs af landegrænser som samtidigt er internationalt forankret.

Netop derfor har Molio allieret sig med Cobuilder, norsk softwareleverandør, som via platformen DefineHub udbyder et IT-værktøj der understøtter udviklingen af ét fælles digitalt sprog, fordelt på nationale/virksomhedsspecifikke kontekster. Cobuilder har gjort forarbejdet qua det unikke standardiseringsarbejde de har foretaget over de sidste 10 år. Et arbejde som bl.a. har bestået i at uddrage mere end 2000 byggeobjekter og mere end 20.000 egenskabers termer, definitioner, målemetoder og enheder fra CEN- og ISO-standarder. Dette forarbejde bygger Molio Dansk Kontekst på, ligesom andre nationale kontekster i Tjekkiet, UK og Norge!

LeksiCON bygger på nationale og internationale standarder samt dansk praksis. 

Termer, definitioner, enheder, måleenheder er baseret på:

 • CEN og ISO-standarder gældende for dansk byggepraksis
 • Harmoniserede produktstandarder (Grundlag for CE-mærkning)
 • Danske tillæg, annekser, de facto standarder og bygningsreglementer (BR)
 • Eksisterende dansk praksis og samarbejdsformer

Governance af data, datakvalitet, vedligehold og datastruktur er baseret på:

 • DS/EN ISO 23386
  BIM og andre digitale processer brugt i byggeriet – Metodologi til at beskrive, fastsætte og vedligeholde parametre i forbundne dataregistre
 • DS/EN ISO 23387
  BIM – Dataskabeloner til bygningsobjekter anvendt inden for byggede aktivers livscyklus – Begreber og principper
 • DS/EN ISO 17412
  BIM – Niveau for informationsbehov – Del 1: Koncepter og principper
 • DS/EN ISO 19650 serien
  Organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, herunder BIM – Informationshåndtering med BIM

Molio benytter løbende branchens fageksperter for kvalificering og verificering af LeksiCON og egenskaber uddraget af standarder. Standarden EN/ISO 23386 beskriver netop reglerne for, hvordan biblioteker med standardiserede egenskabsdata skal vedligeholdes. Standarden beskriver:

 • at der udpeges et hold af domæneeksperter med faglig ekspertise indenfor et område af relevans for planlægning, udførelse og anvendelse af objekter indenfor bygge- og anlægsbranchen. Domæneeksperterne har til opgave at kvalificere og sikre nye egenskaber er veldefinerede og baseret på det korrekte standardiseringsmæssige grundlag.

 • at der etableres en styregruppe med en bred repræsentation fra branchen. Styregruppen har ikke til opgave at forholde sig til konkrete egenskaber o. lign., men har ansvaret for, at set-up’et i forhold til domæneeksperter sikrer, at egenskaberne udvikles og vedligeholdes på betryggende vis. Molios Udvalg for Digitale Værktøjer udgør styregruppe!

Navnet LeksiCON er valgt, fordi det afspejler, at produktet er en form for ordbog - et opslagsværk, som løbende vil blive udbygget. Navnet antyder sammenhængen mellem de internationale standarder inden for Construction og den danske byggerelaterede Kontekst.

Vil du i gang med Molio LeksiCON?

Kontakt

Mikkel Nygaard Rønne
Telefon: 61 95 34 51
Mail: mnr@molio.dk

 

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.

Artikler og cases om LeksiCON