Digitale værktøjer

Beskrivelsesværktøjet - en de facto standard

Giv dit arbejde samme struktur fra projekt til projekt og få skarpere udbudsmateriale.

NB. Er du udførende?
Vores Basisbeskrivelser er ofte et bedre redskab til den udførendes type af opgaver. Beskrivelsesværktøjet anvendes oftest af rådgiveren. Er du i tvivl? Så ring til os på 7012 0600. 

Gå til Beskrivelsesværktøjet 2.0 (ny struktur)

Beskrivelsesværktøjet er afløst af en ny version i en helt ny struktur Beskrivelsesværktøjet 2.0.

Du kan fortsætte med at bruge Beskrivelsesværktøjet en tid endnu, hvis du allerede har et abonnement, men du kan ikke købe et nyt abonnement.

Effektivisér arbejdet med Beskrivelsesværktøjet

Beskrivelsesværktøjet er en de facto standard for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering.

Beskrivelsesværktøjet giver dit projekt en struktur, der sikrer, at dine beskrivelser har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag. Både afsenderen og modtageren af beskrivelsen ved således, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

Beskrivelsesværktøjet hjælper dig med at:

 • Spare tid, da du ikke skal lave beskrivelser fra bunden
 • Sikre at de vigtigste referencer og mest almindelige krav altid er up-to-date
 • Øge kvaliteten af dit udbudsmateriale
 • Udarbejde dine beskrivelser på en ensartet måde fra projekt til projekt 
 • Opbygge dine beskrivelser på samme måde som andre rådgivere, så tilbudsgiverne let forstår dit materiale og hurtigt kan finde oplysninger
 • Sikre entydig kommunikation, så der opstår færre misforståelser
 • Minimere beskrivelsesmaterialet, så du kun skal sende de projektspecifikke beskrivelser.

Læs mere om Beskrivelsesværktøjet 

Vi har gjort det let for dig at komme i gang. Her kan du finde artikler, cases, videoer som hjælper dig med beskrivelserne.
Klik her.

Med Beskrivelsesværktøjet får du adgang til følgende:

Beskrivelsesanvisninger har numrene B1.xxx

Der er udarbejdet beskrivelsesanvisninger for de overordnede beskrivelser: byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljøbeskrivelsen; herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, og samtlige arbejdsbeskrivelser.

En beskrivelsesanvisning indeholder beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse og paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. 

Beskrivelsesanvisningen er en opslagsbog til brug for de projekterende, når de udarbejder beskrivelser.

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

Beskrivelsesvejledninger har numrene B3.xxx.

En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning til basisbeskrivelser samt paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser.

Beskrivelsesvejledningen bruges alene af de projekterende og vejleder i udarbejdelse af beskrivelser.

De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen.

En projektspecifik beskrivelse indeholder - ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse - projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller afvigelser fra basisbeskrivelsen.

Molios beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, som benyttes af de projekterende, når der skal udarbejdes en projektspecifik beskrivelse.

Paradigmerne opdateres løbende af Molio, så de er ajourført med hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. Opdateringer til indholdet i basisbeskrivelserne sker således via paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser.

Fordi paradigmerne opdateres løbende, er det vigtigt altid at starte en ny beskrivelse op med paradigmerne i Molios beskrivelsesværktøj.

Beskrivelsesværktøjet indeholder i øvrigt:

 • Paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser
  Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser
   
 • Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser for arbejderne
   
 • Paradigmer for udbudskontrolplaner
  Paradigmerne anvendes til at udarbejde udbudskontrolplaner for arbejderne
   
 • Paradigme for grænsefladeskemaer
  Paradigmet anvendes til at udarbejde grænsefladeskemaer for arbejderne
   
 • Eksempler på grænsefladeskemaer for bygningsinstallationer

Vil du vide mere om Beskrivelsesværktøjet?

Kontakt

Nikolaj Arenbrandt
Telefon: 23 24 44 17
Mail: ni@molio.dk

Ring mig op

Ved tryk på knappen ovenfor accepterer jeg følgende: Jeg giver Molio lov til at kontakte mig per telefon og mail.

Ofte stillede spørgsmål

Byggesagsbeskrivelsen indeholder de fælles betingelser, der gælder for alle entrepriserne i en byggesag. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse.

Byggesagsbeskrivelsen indeholder ikke entreprisearbejder, da disse altid er indeholdt i arbejdsbeskrivelser.

Til en entreprise kan være knyttet et eller flere arbejder. De projekterende fastsætter omfanget og antallet af arbejdsbeskrivelser og hvilke entrepriser de knytter sig til.

En arbejdsbeskrivelse anvendes som beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer, udførelse og kontrol, herunder specifikationer for de bygningsdele der indgår i arbejdet.

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse. 

Beskrivelser benyttes til angivelse af de bestemmelser der gælder for et byggeris udførelse. Herunder krav til materialer, udførelse, kontroller mm. Molio beskrivelsesværktøj tidligere bips blev skabt tilbage i 2001 med formålet at skabe en fælles national de facto standard. Baggrunden for en fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag. 

Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag ved at anvende en fælles national de facto standard, bliver kommunikationen mellem de projekterende og de udførende entydig med en større produktivitet og kvalitet til følge.

I kapitel 3 i byggesagsbeskrivelsen angives bestemmelser for byggesagens gennemførelse i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18).  AB18 er udarbejdet af byggeriets parter og afspejler et afbalanceret forhold mellem parternes interesser. I Byggesagens vejledning anbefales der at lægge AB18 til grund med færrest mulige tilføjelser og/eller fravigelser således at dette forhold ikke forrykkes.

Følg dette link.

I menuen til venstre vælges "Pakker" - Vælg "Beskrivelsesværktøj". Her kan du rulle ned til du finder den pågældende byggesagsbeskrivelse eller blot fremsøge den i søgefeltet.

Eksempel

Gå til https://anvisninger.molio.dk/. Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg  "B010 Byggesag" - Vælg "4.010 (AB18) Projektspecifikt paradigme - byggesag". 

Følg dette link.

I menuen til venstre vælges "Pakker" - Vælg "Beskrivelsesværktøj". Her kan du rulle ned til du finder den pågældende arbejdsbeskrivelse eller blot fremsøge den i søgefeltet.

Eksempel

Gå til https://anvisninger.molio.dk/. Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg  "B345 Gulve" - Vælg "4.345 Projektspecifikt paradigme". 

Er du rådgiver, kan du finde det her.

Som udførende eller bygherre kan du finde den her.

Se også vores produkt Basisbeskrivelser.

Følg dette link.

Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg "B240 Murværk". Vælg - "4.240 Projektspecifikt paradigme". 

Følg dette link.

Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg "B330 Maling". Vælg - "4.330 Projektspecifikt paradigme". 

Under hver arbejdsbeskrivelse findes der en række eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (6.XXX Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser)

Følg dette link.

I menuen til venstre vælges "Pakker" - Vælg "Beskrivelsesværktøj". Her kan du rulle ned til du finder den pågældende arbejdsbeskrivelse eller blot fremsøge den i søgefeltet. Under arbejdsbeskrivelsen kan du finde eksempler på bygningsdelsbeskrivelser.

Eksempel 

Følg dette link. Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg "B240 Murværk". Vælg - "6.240 Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser". 

Alle beskrivelser kan findes via dette link. I menuen til venstre vælges "Pakker" - Vælg den ønskede kategori eller fremsøg beskrivelsen i søgefeltet.

Eksempel

Følg dette link. Vælg "Pakker" i menuen til venstre - Vælg "Beskrivelsesværktøj" - Rul ned og vælg "345 Gulve". Vælg - "4.345 Projektspecifikt paradigme".